basic

Hayclass-ը հեռավար ուսուցման հարթակ է՝ ստեղծված որակյալ կրթություն ապահովելու համար

basic head title


Օգտվի՛ր հնարավորությունից, փոխի՛ր առցանց կրթություն ստանալու մասին պատկերացումներդ, սովորի՛ր բազմավաստակ ուսուցիչներից քո նախընտրելի առարկան քեզ հարմար վայրից, քեզ հարմար ժամին։

Ընտրի՛ր ուսուցչին
basic head
30+

Փորձառու և վաստակավոր ուսուցիչներ

Հայոցպատմության,  հայոցլեզվի,բանավորխոսքի, գրականությանուսուցում

Բնագիտական, տեխնիկական, հումանիտար առարկաների ուսուցում

Դասապատրաստում, քննականառարկաներիվերապատրաստում

basic oval

Որակյալ կրթությունը ժամանակակից աշխարհում առանցքային բաղադրիչներից է։ Այն մեծ դեր է խաղում և՛ անձնական բարեկեցության, և՛ կյանքի որակի, և՛ առանձին երկրների երկարաժամկետ կայուն զարգացման հեռանկարի համար։ Կրթամակարդակի բարձրացմանն ուղղված ներդրումները մարդկային կապիտալի զարգացման հիմնական մասն են կազմում։
Այժմ շարունակական կրթությունը դարձել է այն կարևոր երաշխիքը, առանց որի հնարավոր չէ ունենալ գիտելիքահեն հասարակություն և ապահովել բարձր տնտեսական աճ։


Մեր մասնագետները

basic ovel
Վիկտորիա Մալայան

Մերի Մինասյան

Հայոց պատմություն

Դանիելա Մարգարյան

Արմինե Բալյան

Ֆիզիկա

basic

Արուս Աթալյան

Շախմատ

basic ovel
basic ovel