Քաղկեդոնի ժողովը և հայոց եկեղեցին

Продолж-ть 1 мин. 34 Сек.

Бесплатно
Քաղկեդոնի ժողովը և հայոց եկեղեցին

О курсе

 

Քաղկեդոնի ժողովը և հայոց եկեղեցին
Քաղկեդոնի ժողովը գումարվել է 451 թվականին Բյուզանդիայի մայրաքաղաք Կ․ Պոլսից ոչ հեռու գտնվող Քաղկեդոն քաղաքում։ Քաղկեդոնի ժողովը դատապարտեց Եվտիքեսի ուսմունքը և ընդունեց Հիսուսի երկու բնությունների բանաձևը։


Մինչ Քաղկեդոնի ժողովը տեղի է ունեցել տիեզերական 3 ժողով՝ 325թ․, 381թ․, 431թ․, համապատասխանաբար՝ Նիկեայում, Կ․Պոլսում և Եփեսոսում։ Այս ժողովներում հաստատած որոշումներն ընդունելի են եղել Հայ Առաքելական Եկեղեցու կողմից։ Մասնավորապես Եփեսոսի տիեզերական ժողովը ընդունեց, որ Քրիստոսի անձի մեջ անբաժանելիորեն միացած են թե՛ մարդկային և թե՛ աստվածային բնությունները։ Սակայն շուտով առաջացավ նոր տեսություն, ըստ որի՝ Քրիստոսի մեջ մարդկային բնությունը լուծված է աստվածային բնության մեջ։ Քաղկեդոնի ժողովը մերժեց վերջինս։ Այս ժողովի որոշումները հետագայում հիմք հանդիսացան եկեղեցու բաժանման համար։

Содержание курса

videoՀայոց եկեղեցու դիրքորոշումը Քաղկեդոնի ժողովի վերաբերյալ։22 Сек.
videoԴվինի առաջին և երկրորդ ժողովները33 Сек.
videoՔաղկեդոնի ժողովի հետևանքները39 Сек.
Արման Ղազարյան

Արման Ղազարյան

Инструктор курса