Կենսաբանություն

Продолж-ть 2 мин. 27 Сек.

Бесплатно
Կենսաբանություն

О курсе

Այս դասընթացը հնարավորություն է տալիս բացահայտել բոլորովին նոր աշխարհ, որտեղ կարող եք սովորել, աճել և ի վերջո ընդլայնել ձեր մտահորիզոնը։                                                                                                                                 

Դասընթացում կկիրառվեն տարբեր վերլուծական, հետազոտական մեթոդներ, կառաջադրվեն խնդիրներ, թեստեր և այլն։   

Կենսաբանությունը գիտություն է կյանքի, նրա դրսևորումների, առանձնահատկությունների, ծագման և զարգացման մասին` «bios»- կյանք, «logos»-գիտություն։   

Կենսաբանական գիտելիքները մարդկության մշակույթի ամենակարևոր բաղադրիչներն են։ Առանց կենսաբանության իմացության անհնար է ունենալ էկոլոգիական աճը, հասկանալ «Մարդ-բնություն» համակարգում  փոխազդեցության գիտական սկզբունքները։ Երկրագնդի անբաժան մասերից է կյանքը, որին բնորոշ է բազմացումը, զարգացումը, աճը, նյութափոխանակությունը և այլն։ Այդ հատկանիշները մարմնավորվում և դրսևորվում են տարբեր ձևերով՝ արդյունքում սկզբնավորելով նոր կենդանի օրգանիզմ։                             

Հարստացրե՛ք Ձեր գիտելիքները կենսոլորտի՝ մարդու և նրա կառուցվածքի, առողջության պահպանման, գենետիկայի, վիրուսաբանության մասին։

Содержание курса

videoԳենետիկայի հիմնական հասկացությունը, ի՞նչ է ուսումնասիրում21 Сек.
videoԺառանգականություն և փոփոխականություն27 Сек.
videoՄենդելի I-ին օրենքը․ հիբրիդների առաջին սերնդի միակերպության կամ դոմինանտության օրենք․14 Сек.
videoՄենդելի II օրենքը25 Сек.
videoՈչ լրիվ դոմինանտություն15 Сек.
videoԳամետների մաքրության վարկածը45 Сек.
Անուշ Մելքումյան

Անուշ Մելքումյան

Инструктор курса