Онлайн

24

Май

Հայոց պատմության ժամանակագրությունը

Спикер(ы): Մարինե Ստեփանյան

Бесплатно

Включенные уроки: 1
Уровень: начинающий
Завершен

О курсе

Հայոց պատմության ժամանակագրությունը՝ շրջափուլերը։ Հին դարեր։ Միջին դարեր։ Նոր և նորագույն դարաշրջան։Իրադարձությունները հնագույն ժամանակներից մինչև նորագույն ժամանակները։ 

Что вы узнаете

  Հնագույն շրջան-անհիշելի ժամանակներից մինչև Վանի թագավորության անկումը։

Հին շրջան-Երվանդունիների թագավորության կազմավորումից մինչև 4-րդ դարի սկիզբը։

Հայոց միջնադարի շրջան-քրիստոնեության հռչակումից մինչև 17-րդ դարի կեսերը։

Նոր շրջան-17-րդ դարի կեսերից մինչև 1918թ․ մայիսի28-ին Հայաստանի 1-ին առաջին Հանրապետության հռչակումը։

Նորագույն շրջանը հասնում է մինչև մեր օրերը։

Включенные уроки

Спикер(ы):

Մարինե Ստեփանյան