basic
info head

Աստղիկ Բաբաջանյան

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

Մաթեմատիկայի դերն արդիական թվային աշխարհում հսկայական է։ Անհնար է պատկերացնել գիտությունն ու տեխնիկան, մարդկային  գործնեության տարբեր ոլորտներն առանց մաթեմատիկայի։

Շատերը մտածում են, որ մաթեմատիկան չոր գիտություն է՝
միայն թվերի հետ կատարող գործողություններ, բարդ բանաձևեր և դժվար խնդիրներ։
Իրականում մաթեմատիկան բացի գիտությունից նաև մտածողություն է։ Այն հարստացնում է սովորողի տրամաբանությունը և կշռադատական միտքը, ճշգրիտ դատողություններ անելու կարողությունը, զարգացնում է ուշադրությունը, սովորեցնում չհանձնվել ու լինել նպատակասլաց։
Մաթեմատիկան կարգապահ է դարձնում միտքը, վարժեցնում՝ տրամաբանական մտածողությունը։ 


Տիրապետելով մաթեմատիկային՝ հեշտ և դյուրին կյուրացնես նաև մյուս առարկաները։

Մաթեմատիկան բոլոր գիտությունների թագուհին է։


Կենսագրական տվյալներ

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

1989թ., 31 մայիսի, ԱՀ Հադրութի շրջան, գ.Ակնաղբյուր

Կրթություն

1996-2006թթ․ սովորել եմ Ակնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցում։

2006-2011թթ․՝ ԱրՊՀ «Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» բաժնում։  Շնորհվել է «Մաթեմատիկայի, մանկավարժության»  
բակալավարի աստիճան՝ «Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ
 ուսուցչիորակավորում։
2015թ.-ին անցել եմ  որակավորման տասնօրյա դասընթաց։

Աշխատանքային գործունեություն

2008-2020թթ. աշխատել եմ  ԱՀՀադրութիշրջանիգ. Ակնաղբյուրի«Վ.Ամիրջանյանի» անվանմիջնակարգդպրոցումորպեսմաթեմատիկայիուսուցչուհի, ինչպեսնաև«Բնագիտական»առարկաներիմեթոդմիավորմաննախագահ։

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած եմ, ունեմ երեք զավակ։